OmLivet er som et kamera specielt nor vi fokuserer på, hvad der er vigtigt for øjet og vi er i stand til at fange "den gode tid - det gode billede" eller igen vi
vokser og lære af de negative / dårlige resultat, når tingene ikke lige går som det skal. Så prøv igen. Disse fraser beskriver glimrende mit liv indtil nu (jeg ved ikke lige hvem der har skrevet dette). Mit navn er Peter Ahm. Jeg er født og vokset op i udkanten af København under nogle vanskelige vilkår, men jeg har altid prøvet at vende det negative til det positive, ja bare prøv igen. At begynde igen, at rydde skrivebordet er for mig en ny start. Nogle gange jeg bliver urolig, måske lidt utryg, , men hvis du søger det bedste lys eller contrast, så gå efter det. Jeg elsker fotografi som jeg i de sidste cirka 14 år har fokuseret på. Denne passion, denne nysgerrighed, denne dedikation, denne udholdenhed og en masse studietid har ført mig til hvor jeg er nu. Nogle gange lykkedes det ikke, måske ikke den rette vinkel eller det rigtige lys som jeg ønskede, men måske kan jeg vise jer noget som i ikke har set før.
Life is like a camera when concentrate on what is important for the eyes and we can capture “the good times – the good view” or then again grow andlearn by the negatives when things didn’t go right. Just try again. These phrases describe very well my life so far (I don’t know who wrote this). 

My name is Peter Ahm. Born and grew up as a child and youth under difficult conditions in the suburbs of Copenhagen, but I always tried to turn the negative to a positive, and just try again. To start again, after a defeat, is for me a new beginning. Sometimes I got scared, yes, I did, but if you want the best light or contrast, just go for it. I love photography and I started to dedicate my life to photography about 15 years back. The passion, the curiosity, the dedication, the persistence, and a lot of studying brought me where I am now. Sometimes I don’t get it right, didn’t get the right angle or the right light that I really wanted to show, but perhaps have have something you did not see.

“A vida é como uma camera, apenas se concentre no que é importante e capture os bons tempos, desenvolva os negativos e se as coisas näo derem certo, basta tentar outra vez”Essa frase descreve bem minha vida, näo sei quem é autor. Me chamo Peter Ahm Hansen, nasci e cresci no suburbio de københavn, venho de uma infância e adolescencia difícil e cheia de altos e baixos, mas mantive sempre a rotina de rever os “negativos” e tentar outra vez. Recomecar para mim, era como norma de vida. Se tive medo, claro sim, mas se quizesse “melhor luz ou contraste” näo poderia temer. Amo fotográfia, e comecei a me dedicar há essa arte há pouco mais de 10 anos. A paixäo, curiosidade, dedicacäo, persistência e muito, muito estudo me trouxe até aqui. Busco näo só belo, näo só o melhor angulo, näo só a luz perfeita, eu quero te mostrar o que eu vi e que talvez você näo tenha visto.